Ajapa Meditation Classes by Bipin Joshi Exclusively for Software / IT Professionals. Read more...
संगणक सल्लागार, लेखक आणि योगी बिपीन जोशी यांच्या देवाच्या डाव्या हाती आणि नाथ संकेतींचा दंशू या पुस्तकांची संलग्न वेब साईट. या दोन्ही पुस्तकांची आपली प्रत आजच विकत घ्या. या वेब साईटवर वरील पुस्तकांतील निवडक मजकूर, साधना, त्यांनी लिहिलेले अभ्यासपूर्ण लेख आणि योगविषयक माहिती प्रस्तुत करत आहोत.

अजपा योग - साधना आणि सिद्धी

Loading...
स्वागतयोग दर्शनकुंडलिनी शक्तिअजपा साधनासाधकांसाठी सूचना

देवाच्या डाव्या हाती
कशी होते कुंडलिनी जागृती? जागृती नंतर पूढे काय? प्राचीन योगग्रंथात उल्लेखलेले अनुभव आजही खरोखरच येतात का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणारे अनुभव कथन. एक नवखा साधक ते योगी या प्रवासात लेखकाला आलेल्या अडचणी आणि त्याने मोठ्या जिद्दीने त्यांवर केलेली मात याचे प्रभावी वर्णन या पुस्तकात आढळते. लेखक बिपीन जोशी यांचे विस्मयकारक स्वानुभव आणि प्रभावी मार्गदर्शन. अधिक वाचण्यासाठी येथे जा.
नाथ संकेतींचा दंशु
कुंडलिनी योगमार्ग विनाकारण गुढतेच्या आणि क्लिष्टतेच्या वलयात झाकोळला गेला आहे. सर्वसामान्य संसारी साधक कुंडलिनी योगमार्गापासून दूरच राहिला आहे. सर्वसामान्य साधकाला समजतील, जमतील आणि फायदा मिळवून देतील अशी मूलतत्वे आणि साधना यांचे सहज सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे हे या पुस्तकाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. लेखक बिपीन जोशी यांचे प्रभावी आणि स्वानुभवाधिष्ठित मार्गदर्शन. अधिक माहितीसाठी येथे जा.

नुकतेच प्रकाशित झालेले लेख

अष्टमुद्रा, अष्टचक्र आणि अजपा ध्यान
शैव दर्शनाच्या आणि नाथ संप्रदायाच्या सिद्धांतांपैकी एक महत्वाचा सिद्धांत म्हणजे - "पिंडी ते ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी ते पिंडी". शिव-संहितेत आणि सिद्ध सिद्धांत पद्धतीमध्ये तो स्पष्टपणे मांडलेला आहे. सर्वसाधारण साधक देव, परमात्मा, परमेश्वर या संकल्पनांचा शोध बाह्य जगामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. साधनेच्या सुरवातीच्या अप्रगत काळात तो एका अर्थी बरोबरही असतो. परंतु योगमार्गावर चालायचे असेल तर समस्त देवी-देवता या मानवी पिंडामध्ये वास करत आहेत, जीव आणि शिव एकच आहेत हे तत्व मनावर ठसणे आवश्यक ठरते. जर हे मुलतत्व साधकाच्या मनावर नीटपणे ठसले नाही तर मग त्या तत्वाची प्रत्यक्ष अनुभूती दूरच राहित हे उघड आहे.
Posted On : 17 Aug 2016
गुरु आणि पौर्णिमा
समस्त योग-अध्यात्म शास्त्रात परमेश्वर हा शब्दांच्या पलीकडील आणि मानवी मनाने जाणण्यास अशक्य आहे असे ठामपणे प्रतिपादन केले आहे. त्यमुळे शास्त्रग्रंथांत परमेश्वराचे वर्णन त्याच्या गुणांद्वारे केले जाते. परमेश्वराचे गुण कोणते?
Posted On : 19 Jul 2016
योग: कर्मसु कौशलम्
योग म्हटलं की प्रथमतः आठवते ती महर्षी पतंजलींची व्याख्या - योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः योगशास्त्राचा क्रियात्मक अभ्यास करत असतांना किंवा ध्यान-धारणेचा सराव करत असतांना योगाची ही थेट ही व्याख्या चपलख बसते. महर्षी पतंजलींची योगसूत्रे ही गुरुच्या देखरेखेखाली साधना करत असणार्या योगाभ्यासी साधकाला डोळ्यासमोर ठेऊन केलेली आहे. योगशास्त्राची थोड्या वेगळ्या अंगाने केलेली व्याख्या आपल्याला भगवत गीतेत आढळते. भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात - योग: कर्मसु कौशलम्
Posted On : 21 Jun 2016
भर्तृहरी गुंफेतील "काला"
या गोष्टीला खुप खुप वर्ष झाली. मी भर्तृहरी गुंफा बघण्यासाठी गेलो होतो. ही गुंफा नाथ पंथात फार प्रसिद्ध आहे. अनेक नाथ सिद्ध जसे राजा भर्तृहरी, मच्छिंद्रना, गोरक्षनाथ यांचा पवित्र स्पर्श या भूमीला झालेला आहे. येथे केलेली साधना पटकन फलीभूत होते अशी नाथ पंथीयांची धारणा आहे. त्यामुळे अनेक नाथ पंथी साधू येथे येत-जात असतात. भर्तृहरी गुंफा बघायची आणि जमल्यास काही काळ साधना करायची एवढाच माफक उद्देश माझ्या या भेटीमागे होता.
Posted On : 26 May 2016
अंतरीचे गुज, बोलू ऐसे काही। वर्ण व्यक्त नाही, शब्द शून्य।।
गजानन महाराज आणि वासुदेवानंद सरस्वती उर्फ टेंबे स्वामी यांच्या एका अद्भुत भेटीचा प्रसंग गजानन विजयच्या १९व्या अध्यायात वर्णन केला आहे. तो असा...
Posted On : 04 May 2016
उपास्य आणि साधना-क्रियांची अचूक निवड आवश्यक
अध्यात्मिक प्रगतीसाठी जेंव्हा योगमार्ग चोखाळला जातो तेंव्हा साधना-क्रियेची निवड बरीच अवघड असते. असे अनेक साधक असतात की २०-३० वर्षे साधना करूनसुद्धा त्यांना आध्यात्मिक स्तरावर काही विशेष फायदा झालेला नसतो. किंबहुना ते आपल्या सद्धाच्या साधनेवर पूर्णतः समाधानी असतच नाही. दुसरा काही मार्ग ज्ञात नसल्याने नाईलाजाने ते सध्या सुरु असलेली साधना पुढे रेटत असतात. परिणामी त्यांची साधना काहीशी कंटाळवाणी आणि यांत्रिक झालेली असते. योगमार्गावर प्रगती न होण्याला अनेक कारणे आहेत. त्यातील एक महत्वाचे कारण साधना-क्रियांची अयोग्य निवड हे आहे.
Posted On : 19 Apr 2016
"जो ना करे राम वो करे किनाराम"
नाथ संप्रदायातील सिद्ध हे जरी प्रामुख्याने योगमार्गी असले तरी त्यांचा अन्य मार्गांच्या साधकांशी जवळचा संबंध येत असे. विशेषतः मच्छिंदनाथ आणि गोरक्षनाथ अनेक कौल सिद्धांच्या संपर्कात असत. त्यात परत गोरक्षनाथांचा दबदबा एवढा होता की अन्य मार्गांचे साधकही नाथ सिद्धांना फार मानत असत. बाबा किनाराम आणि नाथ संप्रदाय यांचा थेट संबंध जरी नसला तरी त्यांच्या उपास्य दैवातांमध्ये बरेच साधर्म्य आहे.
Posted On : 22 Feb 2016
"शिव गोरक्ष" आणि अजपा जप
नवीन साधकांना नाथयोग किचकट आणि बराच गुंतागुंतीचा वाटू शकतो. अशांनी निदान सुरवात करतांना सोप्या आणि दैनंदिन जीवनात सहज आचरणात आणता येतील अशाच साधना कराव्यात. नाथ संप्रदायाच्या काही साधना कडक आहेत. शरीर आणि मन तयार न करता अशा साधना केल्या तर फायदा होण्यापेक्षा तोटाच होण्याची शक्यता अधिक. अजपा जप ही नाथ संप्रदायाची अतिशय महत्वाची साधना आहे हे मी अनेक लेखांमधून सांगितले आहे. या छोट्याशा लेखात या साधनेचा एका नाममंत्राशी मेळ कसा घालायचा ते पाहू.
Posted On : 03 Feb 2016
आधुनिक जीवनशैलीत नाथ संप्रदायाची मुलतत्वे
कोणताही संप्रदाय जेव्हा स्थापन होतो त्यावेळी तो बराचसा शुद्ध स्वरूपात असतो. त्याचं कारण असा संप्रदाय स्थापणारे संस्थापक हे फार उच्च कोटीचे महात्मे असतात. परंतु काळानुसार संप्रदायाचा ह्रास होऊ लागतो. संप्रदायाच्या शिकवणीत भेसळ होऊ लागते. किंबहुना हे अपरिहार्यच आहे कारण संप्रदायातले सगळेच गुरु आणि त्यांचे शिष्य काही समान आध्यात्मिक पातळीचे असट नाहीत. प्रत्येक गुरु आपापल्या मताप्रमाणे, आपापल्या अनुभूतीप्रमाणे संप्रदायाची शिकवण प्रसारित करत असतो. त्यात आवश्यकतेप्रमाणे बदल किंवा फेरफारही करत असतो. काही वेळा हा बदल फायदेशीर ठरतो तर काही वेळा हा बदल त्रासदायक ठरतो.
Posted On : 28 Dec 2015
वेदांत, सिद्धांत आणि नाथपंथ
अर्वाचीन उपनिषदांमध्ये मात्र कुंडलिनी योग, हठयोग, ध्यानयोग अशा अनेक मार्गांचे सविस्तर वर्णन आढळते. विशेषतः योग-उपनिषदांमध्ये हा सर्व विषय विस्ताराने हाताळलेला आपल्याला दिसतो. त्याचबरोबर अन्य प्रकाराचे योगाग्रंथ भारतात जन्म घेत होते. दक्षिणेकडील थिरूमुलार वगैरे सिद्ध योग्यांची परंपरा असो किंवा गोरक्ष नाथ वगैरे नाथ योग्यांची परंपरा असो त्यांच्या ग्रंथांमध्ये प्रामुखाने साधना मार्गाचेच विवरण आढळते. वेदांताने जे सांगितले आहे (ब्रह्ममय स्थिती) त्याला साधनेद्वारे प्राप्त करणे किंवा सिद्ध करणे हा या ग्रंथांचा आणि परंपरांचा मुख्य उद्देश आहे. म्हणून याला सिद्धांत असे म्हणतात. या अशा नानाविध सिद्ध मार्गांपैकी एक महत्वाचा मार्ग म्हणजे नाथ संप्रदाय.
Posted On : 01 Dec 2015