Ajapa Yoga : Mantra, Pranayama, Hand Mudras and Meditation. Guidance sessions by Bipin Joshi. Read more...

Untitled 1

योग म्हणजे...

स्वतःच स्वतःची गळाभेट घेणं म्हणजे योग.
त्रिगुणांची वस्त्रे फेडून आत्म्याला सहज स्थितीत पहाणं म्हणजे योग.
जन्मोजन्मींचे संस्कार धुवून निजबोध घेणं म्हणजे योग.
वेदवाक्यांची सत्यता वेद न वाचताच पटणं म्हणजे योग.
पंचभूतांची आटणी करून सुखमय तुर्या भोगणं म्हणजे योग.
पिंड जाणून ब्रह्मांड उलगडणं म्हणजे योग.
विश्वात विश्वंभर आणि विश्वंभरात विश्व दृगोचर होणं म्हणजे योग.
आयुष्यभराच्या उपाध्या पिकल्या पानाप्रमाणे गळून पडणं म्हणजे योग.
प्रणवाचा धीरगंभीर अनाहत ऐकणं म्हणजे योग.
सृष्टीच्या कणाकणातील चैतन्याचा उद्घोष जाणवणं म्हणजे योग.
आयुष्याचा प्रत्येक क्षण सहजसाक्षी बनून जगणं म्हणजे योग.

~ बिपीन जोशी बिपीन जोशी लिखित देवाच्या डाव्या हाती आणि नाथ संकातींचा दंशु या पुस्तकांची आपली प्रत आजच विकत घ्या. त्यांच्याकडून अजपा योग विषयक सशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त करायचे असल्यास अधिक माहिती येथे उपलब्ध आहे.


Posted On : 20 Mar 2017