Ajapa Yoga : Mantra, Pranayama, Hand Mudras and Meditation for Kundalini Awakening by Bipin Joshi. Read more...

योग - अध्यात्म

12345678
प्रकाशाचा मार्ग आणि स्पंदनांचा मार्ग
शिवतत्व गहन तर खरेच पण त्याप्रत पोहोचण्याचे दोन मार्ग आहेत - प्रकाशाचा मार्ग आणि स्पंदनांचा मार्ग. वरकरणी पाहता हे मार्ग भिन्न भासतात हे खरे पण ते आहेत एकच.
Posted On : 24 Feb 2017
चंद्र, सूर्य, सुषुम्ना नाड्यांचा दैनंदिन कार्यांशी असलेला संबंध
योगशास्त्रात चंद्र नाडी किंवा इडा नाडी, सूर्य नाडी किंवा पिंगला नाडी आणि सुषुम्ना नाडी यांना किती महत्व आहे सांगायची गरज नाही. योगशास्त्रा व्यतिरिक्तही या नाड्यांचा स्वतःचा असा कार्यकारण भाव आहे. प्रत्येक नाडीचा स्वतःचा असा एक स्वभाव आहे. हा स्वभाव ओळखून जर दैनंदिन कार्य केली तर कार्य हातून अधिक सुलभतेने घडतात.
Posted On : 20 Feb 2017
आधी क्षेत्राचे ज्ञान प्राप्त करावे
आत्मा म्हणजे काय ते जाणून घेण्याआधी शरीर. देह या सर्वसाधारण नावांनी ओळखले जाणारे क्षेत्र काय आहे ते योग्याने नीट समजून घेतले पाहिजे. क्षेत्र नीट समजून घेतले की क्षेत्रज्ञ त्यांपासून वेगळा कसा आहे ते समजणे सोपे जाते. अन्यथा क्षेत्रालाच क्षेत्रज्ञ समजण्याची गल्लत नवख्या साधकाकडून होऊ शकते.
Posted On : 16 Feb 2017
आत्मसाक्षात्कारासाठी गुरुकृपा आवश्यक
गुरुकृपेच्या शक्ती विषयी संत ज्ञानेश्वर म्हणतात - हे स्नेहाळे, तुझ्यामुळे साधाकाला योगसामर्थ्य प्राप्त होते. त्याची "मी ब्रह्म आहे" ही अनुभूती घेण्याची लडिवाळ इच्छा तूच पूर्ण करतेस. कुंडलिनी शक्तीला तू कौतुकाने वाढवतेस अर्थात जागृत करतेस. मग तीला हृदयाकाशाच्या पाळण्यात घालून झोके देतेस.
Posted On : 13 Feb 2017
तद्रूपचरणी मुक्ता वटेश्वरी दक्ष
महाराष्ट्रात चांगदेव अपरिचित अजिबात नाहीत. ज्यांनी ज्यांनी ज्ञानेश्वरांनी भिंत चालविल्याची कथा ऐकली-वाचली आहे त्यांना चांगदेवांचा परिचय असतोच. अर्थात चांगदेवांचा हा परिचय ज्ञानेश्वरांच्या छायेत घडत असतो हे खरे. परंतु चांगदेवांवर काही संशोधन झालेले आहे आणि ते कोण, कुठले याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न इतिहासकारांनी यथामती केलेला आहे.
Posted On : 06 Feb 2017
योग साधनेची सहा अंगे
आसन, कुंभक, मुद्रा, ध्यान, जप आणि ब्रह्मस्मरण ही सहा अंगे ईश्वराचा जणू देहच आहेत. जो योगी यांचा निरंतर अभ्यास करतो त्याला भैतिक सुखांची भुरळ पडत नाही.
Posted On : 31 Jan 2017
कुंडलिनी योगाद्वारे आत्मसाक्षात्कार
एखाद्या मण्याला किंवा रत्नाला घासलं किंवा स्वच्छ केलं तर त्याचा मूळ रंग झळकू लागतो. त्याचप्रमाणे कुंडलिनी जेंव्हा जागृत होते आणि षटचक्रांचे भेदन करते तेंव्हा आत्मा आपल्या मूळ रुपात प्रकाशमान होतो. तो सर्व उपाध्यांपासून मुक्त होतो. त्यामुळे कुंडलिनी जागृतीद्वारे होणारा आत्मसाक्षात्कार श्रेयस्कर आहे.
Posted On : 23 Jan 2017
कुंडलिनीच्या श्यामा असण्याचा गूढ योगगम्य अर्थ
कुंडलिनी योगशास्त्रात कुंडलिनीला अनेक नावांनी ओळखले जातं. त्यांपैकी एक नाव म्हणजे श्यामा. वरकरणी पाहता श्यामा या शब्दाचा अर्थ काळी-सावळी किंवा काळ्या वर्णाची असा भासेल. परंतु त्याला कुंडलिनी योगशास्त्रात काही सूक्ष्म अर्थ आहे. तोच या लेखात थोडक्यात जाणून घेऊ.
Posted On : 16 Jan 2017
संतसज्जनांना यथायोग्य कार्माचरणाची आवश्यकता
श्रेष्ठ लोकं ज्या ज्या गोष्टी आचरतात त्याला धर्माधिष्ठित आचरण मानले जाते. सामान्य लोक मग त्याचेच अनुकरण करतात. हीच जगाची सहज प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे योगमार्गी साधू-संतांना कर्म टाकून चालत नाही. उलट ते विशेषरूपाने आचरावे लागते.
Posted On : 09 Jan 2017
योगशास्त्रातील सूर्य आणि चंद्र
मानवाला नेहमीच आपल्या सभोवतालच्या निसर्गाविषयी कुतूहल वाटत आले आहे. विशेषतः अवकाशातील ग्रह-तारे हा त्याच्या आवडीचा विषय ठरला आहे. योगशास्त्रही त्याला अपवाद नाही. योगशास्त्राच्या दृष्टीने बोलायचे झाले तर सूर्य आणि चंद्र यांचा हठयोगाशी आणि कुंडलिनी योगामार्गाशी घनिष्ठ संबंध आहे. तोच या लेखात संक्षेपाने जाणून घेऊया.
Posted On : 02 Jan 2017
12345678